.groepsateliers

 

In groep, in de setting van een atelier en voorbij de identiteit, het label en de dynamiek van de groep, documenteren en vertellen mensen hun persoonlijk verhaal en delen ze het met de andere deelnemers of met 'een publiek'.

 

DE MENS ACHTER HET COLLECTIEF

 

We vertrekken van de collectieve visuele en culturele identiteit van de groep of van wat de groep bindt en gemeenschappelijk heeft.

 

We gaan op zoek naar het individuele verhaal. De deelnemers verzamelen en ordenen hun persoonlijke herinneringen en documenteren met beeld hun verhaal. Op de beeldvorming wordt samen gereflecteerd.

HOE WIL IK DAT ANDEREN ME ZIEN EN WAARDEREN?

Verhalend werken leidt tot een groter gevoel van eigenwaarde bij de deelnemers. Het draagt bij tot het emancipatorisch proces van mensen.

 

Op een creatieve manier laten ze anderen zien wie ze zijn of vertellen ze hen hoe ze door hen gezien en gewaardeerd willen worden.

 

De deelnemers kunnen leren van elkaar. Ze leren kijken naar elkaars verhaal en hoe daarop gereageerd wordt. Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden kunnen binnen de groep opgepakt worden.

 

Er ontstaat een beter begrip, herkenning treedt op en gedeelde ervaringen en een gedeeld inzicht kunnen ontstaan.

 

DE BEELDVORMING BIJSTUREN

 

In groep werken met het individuele fotoverhaal stuurt de bestaande beeldvorming die er over het collectief bestaat, bij. Je kan komen tot een andere, nieuwe beeldvorming.

 

De verbinding, tussen de deelnemers onderling, of die tussen de groep en de omgeving, wordt versterkt of hersteld.

ordening-8.JPG

Deze groepsateliers kunnen bestaan uit een sessie van een dag of uit meerdere sessies gespreid over verschillende dagen of momenten.

 

Ze worden op maat van de organisatie, de doelgroep en het doel aangeboden en in samenspraak met de organisatie uitgewerkt. Bel me 0486 03 44 40 of mail me met je vraag. We bekijken dan samen de mogelijkheden.

Op een creatieve manier leren mensen hun verhaal vertellen. Kleine verhalen, dagelijkse verhalen, hun verhalen.

 

Ze vertellen en gebruiken daarvoor foto's en de fotografie.

 

We werken met foto's die de deelnemers zelf meebrengen (foto's uit hun archief, hun persoonlijke snapshots, foto's die ze ter voorbereiding van de sessies maken).

 

Tijdens de ateliers krijgen ze ook opdrachten om zelf foto's te gaan maken om hun verhaal te construeren en te documenteren.

We kunnen werken naar een toonmoment, een tentoonstelling of een digitaal product (een storyboard, filmpje voor blog, website enz.)

home / ateliers