° Bruxelles, Brussel, België, Belgique (1974)

 

Ik ben Patrice Van Laethem, fotobiograaf.

 

 

GESCHIEDENIS, FOTOGRAFIE & THERAPEUTISCHE FOTOGRAFIE

Ik ben Master in de Geschiedenis aan de KU Leuven, volgde een postgraduaat journalistiek aan VLEKHO in Brussel en genoot een fotografieopleiding aan de academies van Brugge en Gent. Aanvullend volgde ik kortlopende opleidingen over storytelling, over het gebruik van de narratieve storytelling in de hulpverlening, over het voeren van coachingsgesprekken en over het gebruik van fototherapeutische technieken in counselling en therapie, een opleiding die ik recent ben gestart in Brussel bij Emilie Danchin en die inzicht geeft in de fototherapie zoals ontwikkeld door Judy Weiser van het Phototherapy Centre in Vancouver, Canada.

 

 

 

MONDELINGE GESCHIEDENIS

 

Ik werkte eerder i.h.k.v. een oral history-programma van de universiteit van Yale met overlevenden van de naziconcentratie- en vernietigingskampen voor het behoud van de herinnering aan de misdaden en genocides van de nazi’s. Meer nog dan de geschiedenis zelf te willen kennen, wilde ik vooral de persoonlijke verhalen en de onderliggende ervaringen en emoties leren kennen. Welke plaats gaven ze die in de context van hun levensverhaal? Hoe gaan ze om met het (collectieve) trauma? Kunnen ze –indien dit überhaupt mogelijk is- er toch enige zin aan geven? Ik zag –en leerde- dat je de mens, ondanks het proces van ontmenselijking, niet zomaar kapot kunt krijgen.

 

 

 

SOCIAAL-ARTISTIEK & PARTICIPATIEF

 

Ik werkte daarna in de sector van de publieksgeschiedenis voor overheden en musea. Vanuit mijn interesse voor identiteit en identiteitsvorming werkte ik met specifieke doelgroepen participatieve projecten, tentoonstellingen en publicaties uit met de bedoeling om vanuit de collectieve geschiedenis van mensen hun persoonlijke verhalen te ontsluiten (vissersgemeenschap, herinnering WOI, wielererfgoed, mensen met een migratieachtergrond, enz.).

 

BONJOUR PUBLIC

 

Met mijn bedrijfje bonjour public bied ik overheden, organisaties en verenigingen redactionele- en vertaaldiensten aan en help ik hen hun verhaal klaar en duidelijk naar hun lezer te brengen.

Ik heb mijn fotografisch werk tentoongesteld in Oostende, Brugge, Gent, Antwerpen, Brussel en Berlijn.

patrice.jpg

"Ik ontdekte hoe heilzaam fotografie kan zijn. Met mijn camera heb ik mijn eigen verleden en ervaringswereld verkend. Het heeft me geholpen mezelf beter te begrijpen en ook sommige dingen die in mijn leven zijn gebeurd, beter te begrijpen. De fotografie helpt me om keuzes te maken. Nog steeds. Fotografie is voor mij een middel. Geen doel op zich".

home / my biography / mijn cv