I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

.de fotobiografie

 

De fotobiografie is het vertellen van het persoonlijk levensverhaal of van een belangrijke gebeurtenis uit het eigen leven met foto's.

 

Op een creatieve manier verzamelen we beelden uit het persoonlijk archief, beelden uit de herinnering en beelden van onze visuele interpretaties en gedachten. We documenteren er ons verhaal mee en geven zo ordening aan wat er gebeurt of gebeurd is, aan hoe we de gebeurtenissen ervaren (hebben), aan hoe we ze zien en aan hoe we er over denken.

BELICHTEN

De foto's waarmee verteld wordt, helpen ons stil te staan bij ons verhaal en er op te reflecteren. Ze vertellen ons iets meer over de omgeving waarin we zijn opgegroeid en waarin we leven, ze zeggen ons iets over onze familiale situatie en over hoe we met anderen sentimenteel, vriendschappelijk of professioneel omgaan. Ze helpen ons de problemen en oorzaken te herkennen en te benoemen die zich in het persoonlijk verleden situeren.

 

Ze helpen ons uit te drukken hoe we de gebeurtenissen uit ons leven emotioneel en zintuiglijk hebben ervaren en hoe we er mee omgaan. Ze helpen ons ook te achterhalen wat ons onderliggend drijft, welke onze intenties zijn, welke angsten en verlangens we hebben en hoe we denken.

INZICHT

 

De fotobiografie is meer dan alleen maar een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Een fotobiografie maken is een krachtige manier om inzichten te verwerven in het eigen levensverhaal, om een ‘rode draad’ te ontdekken, om traumatische ervaringen te verwerken en een plaats te geven, om een balans op te maken of om betekenis en zin te geven aan wat het leven heeft gebracht.

 

Ze helpt antwoorden te formuleren op vragen als: wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat vind ik waardevol en belangrijk? Wat uit mijn verleden hindert me vandaag nog? Welk patroon komt er telkens terug? Wat wil ik eigenlijk, wat heb ik nodig en waar wil ik naartoe?

 

VERANDERING & GROEI

 

Uit het persoonlijk levensverhaal kunnen we energie en kracht putten en verbinding en heling halen. Ons gevoel van eigenwaarde wordt versterkt. We krijgen een positiever zelfbeeldWe blijven eigenaar van ons proces en krijgen (opnieuw) grip op ons leven.

 

Door de vertelling en de reflectie op de beeldvorming komen we misschien tot een nieuw beeld, tot een nieuw, ander, positief verhaal. We voelen er ons misschien anders bij en denken er misschien anders over? We geven er misschien een nieuwe wending aan? We verleggen de focus van wat voor ons niet werkt naar wat voor ons kan werken. Welke sterktes, waarden of talenten zijn er onderbelicht gebleven? Wat leren we uit wat we hebben meegemaakt? Wat willen we anders?

 

Vanuit dat vernieuwd inzicht kunnen we keuzes maken en kan er verandering optreden.

#levensverhaal #trauma #roots #familie #burn-out #levensvragen #hooggevoeligheid #biografie #herinnering #verwerking #inzicht #ontwikkelingsgericht #counselling #trajectbegeleiding #zelfontplooiing

Doos-5.JPG

"Keuzes die je baseert op je eigen levensverhaal zijn authentiek en duurzaam, ze zijn de verwerkelijking van onze essentie".

- Eva De Waard, Academie voor leven en werk

home / coaching / de fotobiografie