.de imaginaire foto

'Het' anders willen, begint met de voorstelling van wat we anders willen en van hoe we onze ideale toekomst zien. De imaginaire foto verbeeldt een concrete situatie, een gevoel, een gedachte of een (diep) verlangen.

 

De foto ontstaat vanuit het hier-en-nu. Waar staan we? Wat voelt aangenaam? Wat minder? Waar zitten we vast? We onderzoeken wat onze behoeften zijn, welke verlangens we hebben, waar we naartoe willen en wat we willen veranderen in ons leven. We leggen de focus op wat we waardevol en belangrijk vinden.

Dat vertalen we naar een beeld.

De imaginaire foto biedt houvast en helpt om de juiste keuzes te maken.

#burn-out #levensvragen #hooggevoeligheid #zelfvertrouwen #communicatie #ontwikkelingsgericht #oplossingsgericht #keuzes maken #verlangens #grenzen stellen #talentontwikkeling

imaginair-1.JPG

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”

– Albert Einstein.

home / coaching / de imaginaire foto