.coaching & counselling by narration by photo

Een fotobiografische en visueel narratieve begeleiding helpt je stil te staan bij je levensverhaal (de reconstructie van het verleden o.b.v. herinneringen) of bij je levensloop (bij wat er momenteel in je leven gebeurt of bij wat er vroeger gebeurd is).

 

​Ik help je inzicht te verkrijgen in je levenservaringen en ondersteun je in de zoektocht naar hun zin en betekenis.

De fotografie helpt je (opnieuw) grip te krijgen op het leven. Tijdens een begeleidingstraject stimuleer ik je om het medium te gebruiken in je persoonlijke zoektocht en om het aan te wenden om te onderzoeken hoe je je verhaal verder vorm en richting kan geven.

LEVENSVRAGEN BELICHTEN

 

De visueel narratieve begeleidingen versterken de weerbaarheid en het gevoel van welbevinden.

 

Ze belichten zingevings- en existentiële vragen en helpen zoeken naar antwoorden.

 

Ze helpen meer specifiek bij:

 

. HSP-hooggevoeligheid (exploratie gevoelswereld, omgang met externe prikkels, focus verleggen, wens tot expressie, tot communicatie).

. algemene stressgerelateerde klachten en angsten, piekeren.

. grote veranderingen in het leven (verlies, maken van (levens of job)keuzes, nieuwe levensfase, ziekte).

 

. de verwerking van belangrijke gebeurtenissen uit het verleden.

. het verbeteren van een (laag) zelfbeeld, van het gevoel van eigenwaarde.

. het verbeteren of herstellen van de communicatie en de verbinding (in relaties, op het werk, enz.).

. reminiscentie (oproepen van en vorm geven aan herinneringen).

 

FOTOBIOGRAFISCH WERKEN

 

Tijdens het traject breng je foto's aan (uit je persoonlijk archief, je foto-album, persoonlijke snapshots, etc.). We gebruiken bestaand beeldmateriaal (uit film, media, uit de geschiedenis van de fotografie). Je krijgt ook gerichte opdrachten en je gaat zelf aan de slag met je camera of met je smartphone.

 

Of de foto's 'goed' zijn, is daarbij van geen tel. De foto's zijn interessant omdat ze 'iets' zeggen over jou en omdat ze optreden daar waar de taal ons in de steek laat. Het zijn non-verbale getuigen van het emotioneel en visueel geheugen. Ze maken het mogelijk om tijdens de sessies de dialoog en de reflectie te verdiepen.

​Op vraag, en naargelang het traject dat we uitwerken, sta ik zelf achter de camera en geef ik samen met jou een visuele interpretatie aan je levensverhaal of levensloop en aan de communicatie die je ermee wil voeren.

 

 

 

 

WAT TE VERWACHTEN?

Mijn begeleidingen vertrekken altijd van het hier-en-nu, van het moment waar je nu staat. Van daaruit blikken ze terug, naar je levensverhaal, naar een bepaalde periode of gebeurtenis in je leven of naar je jeugdjaren. Ze kijken vooruit. Ze willen zicht krijgen op hoe je verder kan en op de authentieke keuzes, keuzes die ‘juist’ aanvoelen en duurzaam zijn, die je kan maken.

Ze helpen je verhaal vorm te geven, te documenteren, te ordenen en het visueel narratief te vertellen. Ze helpen je je herinneringen op te halen. Tegelijkertijd stimuleer ik je een eigen beeldtaal te ontwikkelen en aan je verhaal een eigen creatieve en expressieve invulling te geven. Ik reik inspirerende voorbeelden aan.

De focus ligt op reflectie op de beeldvorming en op het verleggen van…jouw focus. Misschien kijk je anders naar je verhaal of geef je er een andere wending aan? Onderliggende patronen, drijfveren, emoties, waarden, verlangens of gedachten worden herkend en benoemd.

Tijdens een traject stimuleer ik je je verbeeldingskracht te gebruiken en een projectie te maken van hoe je je ideale toekomst ziet, wenst of droomt. Dat beeld geeft houvast en richting.

Ik luister, ik stel (soms uitdagende) vragen, ik ondersteun en geef tips. Indien nodig geef ik ook al eens een zetje.

Mijn begeleidingen zijn mens-gericht, met respect voor ieders cultuur en waarden, en gericht op het welzijn. Ze willen een dynamische en hartelijke dialoog op gang brengen en maken gebruik van een niet-verbaal en creatief instrument om het verhaal dat verbaal wordt verteld, te ondersteunen en te verdiepen.

 

Ze spelen in op je wensen, je verwachtingen en jouw specifieke situatie. Ze worden gegeven vanuit betrokkenheid, met een grote onbevangenheid en interesse, een luisterbereidheid en in vertrouwen.

 

Ze garanderen de vertrouwelijkheid.

ordening-1_edited.jpg

"Ik vertel verhalen. Of ze waar zijn, dat is niet het probleem. De vraag is alleen: is het mijn verhaal, mijn waarheid?"

- Carl Gustav Jung

Een individueel coachingstraject

Er is geen standaard traject. We werken in een aantal sessies. De aard en de duur van het traject is afhankelijk van je persoonlijke situatie, je noden en je vraag.

 

We starten altijd met een kennismakingsgesprek, waarin we bekijken wat je vraag is en wat je wil bereiken. We bekijken wat voor jou kan werken, wat je wil doen en op welk ritme je dat wil doen. We werken samen een stappenplan uit.

Bel voor een afspraak 0486 03 44 40.

"I wanted to tell my story, explain my constant sadness, my awkward, inadequate behavior. Inhibited and inarticulate, I found a way through photographs, to express long-stored inner turmoil… Creating self-images became therapy".

 ― Lisa Kanemoto, photographer.

Appropriate-50.JPG

“To photograph is to appropriate the thing photographed.” 

― Susan Sontag, On Photography

imaginair-1.JPG

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”

― Albert Einstein, physicist.

home / coaching