• patrice van laethem

Je verhaal vertellen lucht op

Mensen die hun persoonlijk verhaal vertellen aan een buitenstaander, die aandachtig luistert, niet oordeelt of veroordeelt, en die begrip toont, ervaren daarna dikwijls een zwevend gevoel van vrijheid. Dat geldt voor iedereen maar ook vooral voor zij die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Ze krijgen beelden voor ogen die ergens binnenin opgeslagen blijven. Door die beelden in een veilige omgeving naar buiten te brengen, met iemand te delen, te bespreken en ermee aan de slag te gaan, door ze hier en nu reëel en tastbaar te maken, krijgen mensen een gevoel van erkenning. Dat gevoel is belangrijk.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Burn-out is een werkgerelateerde aandoening waarbij je zowel fysiek, emotioneel als mentaal uitputtingsverschijnselen vertoont. Burn-out wordt veroorzaakt door chronische stress. Vooral zeer gemotivee

Na een trauma blijkt het vertellen van een verhaal uit het verleden alsof het nu gebeurt, zeer heilzaam. ​ Bij een uiterst stressvolle gebeurtenis, in een extreem emotionele toestand, slaan we twee so

Mensen hebben allemaal hun uniek, persoonlijk verhaal. Door te vertellen over zichzelf, over hun familie, over hun afkomst en over wat er in hun leven gebeurt of gebeurd is, door zich met hun verhaal