• patrice van laethem

Je verhaal zegt wie je bent

Mensen hebben allemaal hun uniek, persoonlijk verhaal. Door te vertellen over zichzelf, over hun familie, over hun afkomst en over wat er in hun leven gebeurt of gebeurd is, door zich met hun verhaal te identificeren en er zich een plaats in te geven, construeren ze hun persoonlijke, culturele of visuele identiteit en geven ze betekenis aan hun leven.

Weten wie je bent, waar je vandaan komt en wat er in je leven is gebeurd, is vaak de eerste stap naar verandering en genezing. De ervaring van extreem stressvolle, traumatische gebeurtenissen is niet enkel een product van gisteren. Ook van vandaag. Wanneer je jezelf wil begrijpen, is het van belang je persoonlijke geschiedenis te bestuderen en je eigen verhalen te kennen en te erkennen.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Burn-out is een werkgerelateerde aandoening waarbij je zowel fysiek, emotioneel als mentaal uitputtingsverschijnselen vertoont. Burn-out wordt veroorzaakt door chronische stress. Vooral zeer gemotivee

Na een trauma blijkt het vertellen van een verhaal uit het verleden alsof het nu gebeurt, zeer heilzaam. ​ Bij een uiterst stressvolle gebeurtenis, in een extreem emotionele toestand, slaan we twee so

Mensen die hun persoonlijk verhaal vertellen aan een buitenstaander, die aandachtig luistert, niet oordeelt of veroordeelt, en die begrip toont, ervaren daarna dikwijls een zwevend gevoel van vrijheid