• patrice van laethem

Storytelling en burn-out

Burn-out is een werkgerelateerde aandoening waarbij je zowel fysiek, emotioneel als mentaal uitputtingsverschijnselen vertoont. Burn-out wordt veroorzaakt door chronische stress. Vooral zeer gemotiveerde, deskundige, (hoog)sensitieve en haast perfectionistische werknemers, die veel van hun werk verwachten, een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben en er veel voor terugdoen, zijn vatbaar voor burn-out.

Wanneer je symptomen van burn-out begint te vertonen, verlies je stapsgewijs meer en meer het contact met jezelf en met je (werk)omgeving. Je begint te twijfelen over wat je kan, over wat je belangrijk vindt en voelt je niet begrepen. Je trekt je stilaan terug en geraakt uiteindelijk in een isolement.

Storytelling kan die verbinding herstellen en van de burn-out een kans op persoonlijke ontwikkeling maken. Door je verhaal te vertellen krijg je inzicht in wie je bent, in wat je waardevol vindt, in wat je doormaakt, in de relatie tot je omgeving en in de betekenis die je aan je verhaal geeft. Dat verhaal maakt ook duidelijk waar het fout ging en geeft elementen weer waarop verder kan gebouwd worden om de focus te verleggen en de communicatie, zowel met jezelf als met je omgeving, te herstellen.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Na een trauma blijkt het vertellen van een verhaal uit het verleden alsof het nu gebeurt, zeer heilzaam. ​ Bij een uiterst stressvolle gebeurtenis, in een extreem emotionele toestand, slaan we twee so

Mensen die hun persoonlijk verhaal vertellen aan een buitenstaander, die aandachtig luistert, niet oordeelt of veroordeelt, en die begrip toont, ervaren daarna dikwijls een zwevend gevoel van vrijheid

Mensen hebben allemaal hun uniek, persoonlijk verhaal. Door te vertellen over zichzelf, over hun familie, over hun afkomst en over wat er in hun leven gebeurt of gebeurd is, door zich met hun verhaal