• patrice van laethem

Storytelling en trauma

Na een trauma blijkt het vertellen van een verhaal uit het verleden alsof het nu gebeurt, zeer heilzaam.

Bij een uiterst stressvolle gebeurtenis, in een extreem emotionele toestand, slaan we twee soorten informatie op in ons geheugen. De ene soort wordt ons aangereikt door de feiten of de context. We slaan die op in het koude geheugen. De andere halen we uit onze zintuiglijke waarneming of uit de emotionele toestand waarin we ons tijdens de gebeurtenis bevonden. Die slaan we op in het warme geheugen.

Bij een traumatische ervaring slaan we in ons geheugen, ergens apart en los van de feitelijke context, vooral zintuiglijke informatie op. Het warme geheugen heeft de verbinding met het koude geheugen verloren. Wat we krijgen is een ketting van angst. Bepaalde prikkels (bv. geuren, geluiden of gedachten) die onze omgeving ons aanreiken, kunnen die ketting activeren. De persoon kan de traumatiserende gebeurtenis dan opnieuw beleven. Met als mogelijk gevolg een grijpen naar intuïtieve reacties. Hij kan er bv. voor vluchten of ertegen vechten. Veel getraumatiseerde mensen vervallen dan ook in herhalings- of vermijdingsgedrag, wat vaak de oorzaak is van het probleem waar ze vandaag mee worstelen. Ze hebben moeite om de herinneringen uit het koude geheugen opnieuw op te halen, terwijl het warme geheugen bij hen juist zo sterk aanwezig is. De sterke gevoelens die met de gebeurtenissen zijn verbonden, kunnen ze moeilijk of niet in tijd en ruimte plaatsen. Ze kunnen ook moeilijk de gebeurtenissen in hun duidelijke chronologische volgorde plaatsen.

Je verhaal vertellen kan verandering brengen. Het bewust vertellen over dat ene moment en uiting geven aan de zintuiglijke impressies, de emoties en de gedachten, kunnen je opgeslagen herinnering een nieuwe wending geven. Je kan ze bv. aanvullen met wat je nu weet, met extra details of je kan er een andere kijk op hebben. Ook verandert de manier waarop je vandaag zowel emotioneel als zintuiglijk met het verhaal omgaat.

Bij langdurige en meerdere trauma's is er niet één moment, maar zijn er meerdere momenten die uitgelicht moeten worden. Dat kan a.d.h.v. de Narratieve Exposure Therapie (NET). Hier wordt in een persoonlijk verslag het levensverhaal opgetekend, waarin de trauma's samen met de aangename en positieve gebeurtenissen en ervaringen een plaats krijgen. 

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Burn-out is een werkgerelateerde aandoening waarbij je zowel fysiek, emotioneel als mentaal uitputtingsverschijnselen vertoont. Burn-out wordt veroorzaakt door chronische stress. Vooral zeer gemotivee

Mensen die hun persoonlijk verhaal vertellen aan een buitenstaander, die aandachtig luistert, niet oordeelt of veroordeelt, en die begrip toont, ervaren daarna dikwijls een zwevend gevoel van vrijheid

Mensen hebben allemaal hun uniek, persoonlijk verhaal. Door te vertellen over zichzelf, over hun familie, over hun afkomst en over wat er in hun leven gebeurt of gebeurd is, door zich met hun verhaal