Storytelling en burn-out

Burn-out is een werkgerelateerde aandoening waarbij je zowel fysiek, emotioneel als mentaal uitputtingsverschijnselen vertoont. Burn-out...

Storytelling en trauma

Na een trauma blijkt het vertellen van een verhaal uit het verleden alsof het nu gebeurt, zeer heilzaam. ​ Bij een uiterst stressvolle...

Je verhaal vertellen lucht op

Mensen die hun persoonlijk verhaal vertellen aan een buitenstaander, die aandachtig luistert, niet oordeelt of veroordeelt, en die begrip...

Je verhaal zegt wie je bent

Mensen hebben allemaal hun uniek, persoonlijk verhaal. Door te vertellen over zichzelf, over hun familie, over hun afkomst en over wat er...