.je bent je verhaal

 

Het vertellen van het (levens)verhaal heeft een grote heilzame werking en is een essentieel onderdeel in het proces van verwerking, genezing en verandering. Het leidt tot een positiever zelfbeeld, verbetert of herstelt de verbinding met onszelf en met de omgeving en brengt inzichten in de eigen persoonlijkheid. Hieruit kunnen we putten om doelen te formuleren.

Het verhaal zegt wie we zijn. Het vormt onze identiteit. Het vertelt waar we vandaan komen, wat er in ons leven gebeurt of wat er gebeurd is. Het vertelt ons waar we voor staan, wat we nodig hebben en hoe we naar de omgeving kijken.

 

 

SCHADUWEN BELICHTEN

Ons verhaal vertellen lucht op. Het geeft een gevoel van erkenning. We worden gehoord. Door ons verhaal te vertellen belichten we de schaduwen uit ons verleden.

 

Vooral na een trauma is je verhaal kunnen vertellen belangrijk. Vertellen over uiterst stressvolle gebeurtenis(sen) helpt ze te verwerken en een plaats te geven. We kunnen aan negatieve herinneringen een nieuwe wending geven en tot een ander verhaal komen. We halen er betekenis uit en brengen er verandering mee op gang.

 

IN VERBINDING 

 

Verhalen verbeteren of herstellen de verbinding met onszelf en met onze omgeving. Wanneer je bv. herstelt van een burn-out is dat belangrijk.

 

Met het verhaal leggen we contact en verbanden tussen verleden, heden en toekomst. Met het verhaal zetten we anderen aan het denken.

 

Ons eigen verhaal vertellen herstelt het gevoel van eigenwaarde, zegt ons wat we waardevol vinden en geeft ons instrumenten om de focus te verleggen en het 'anders' te doen of aan te pakken.

ordening-8.JPG

"Mensen zijn zich niet altijd bewust van hoe belangrijke gebeurtenissen uit het verleden hen hebben gevormd tot de persoon die ze vandaag zijn. Hoe hebben de sporen van die situaties zich genesteld in het geheugen? Hoe verbinden ze zich tot elkaar? Hoe hebben bepaalde patronen zich bij hen ontwikkeld? We hebben hulp nodig om het (trauma)verhaal naar boven te halen".

― Jongedijk, Levensverhalen en psychotrauma

home / visual storytelling / vertellen heelt