.visual storytelling

 

Visual storytelling brengt een verhaal of een geschiedenis beeldend tot leven. De storytelling fotografie bevindt zich ergens tussen documentaire fotografie en kunstfotografie in. Niet de relatie tot de werkelijkheid of de esthetische waarde van het beeld is van belang. Wel het achterliggende verhaal.

 

Visual storytellers interpreteren de werkelijkheid door lange beeldverhalen te maken en door die ook vaak aan te vullen met tekst om aan hun verhalen een narratieve structuur te geven.

HET PERSOONLIJK FOTOVERHAAL

Door selectie en interpretatie van iemands (visuele) herinneringen en na reflectie op zijn of haar levenservaringen, vertellen we in beeld het levensverhaal van die persoon of van één of meerdere gebeurtenissen uit zijn of haar leven (de levensloop). 

BRON VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN GROEI

 

Storytelling en fotografie worden vandaag meer en meer gebruikt ter ondersteuning van emancipatorische processen. Ze dragen bij tot het versterken van de weerbaarheid en het welbevinden van mensen. 

De biografische invalshoek geeft mensen begrip en inzicht in hun levensloop en levensverhaal en geeft hen kracht en zelfvertrouwen om er betekenis, zingeving en verbinding uit te halen. De vertelling versterkt het gevoel van eigenwaarde en met het inzicht kan men aan het levensverhaal een nieuwe wending geven en (opnieuw) grip krijgen op het leven dat men wil leiden. De vertelling helpt ook gebeurtenissen uit het verleden te verwerken.

De foto's dienen om herinneringen op te halen, om het verhaal te reconstrueren, om de vertelling te ondersteunen en om te reflecteren op de beeldvorming en op de interpretatie. Ze verdiepen de dialoog. Ze leggen makkelijk onderliggende patronen, drijfveren, emoties, gedachten of verlangens bloot.

 

De fotografie, het zelf maken van foto's, is een vorm van expressie die de reflectie op zin- en betekenisvragen mogelijk maakt. De fotografie helpt de focus te verleggen en ondersteunt het proces van verandering. De fotografie helpt richting te geven aan het nieuwe verhaal, dat van verbinding.

ordening-7_edited.jpg

memory (noun) 1 The faculty by which the mind stores and remembers information  2 Something remembered from the past. history (noun) 1 The study of past events, particularly in human affairs 2 The whole series of past events connected with a particular person or thing.

narration (noun) The action or process of narrating a story.

“I use photography to help me explain my experiences to myself”.

  Duane Michals, Storyteller