DE FOTOBIOGRAFIE EN THERAPEUTISCH WERKEN MET FOTO'S ONDERSTEUNT DEZE SPECIFIEKE KLACHTEN:

 

. burn-out (preventie & herstel)

. HSP (hooggevoeligheid)

. angsten & paniekaanvallen

. piekeren

. stress

. relatieproblemen

. communicatieproblemen

. laag zelfbeeld

. reminiscentie

 

 

SPECIFIEKE VRAGEN WAAROP DE FOTOBIOGRAFIE & DE FOTOGRAFIE JE HELPEN EEN ANTWOORD TE VINDEN:

. Je hebt existentiële vragen over je identiteit en je afkomst, je hebt het gevoel dat je niet weet wie je bent, wat je wil en waar je naartoe wil.

. Je hebt het gevoel dat je niet weet wat je belangrijk vindt.

. Je hebt het gevoel dat je op los zand staat of je voelt de grond van onder je voeten wegzakken.

. Je wil inzicht in je persoonlijke geschiedenis.

. Je wil inzicht in je familiegeschiedenis.

. Je hebt het gevoel dat je verleden je blijft achtervolgen in wat je vandaag doet, in de keuzes die je maakt, in de beslissingen die je neemt.

. Je wil een beter inzicht in het waarom van de keuzes en beslissingen die je tot nu toe gemaakt/genomen hebt.

. Je hebt het gevoel dat je geen of moeilijk keuzes kunt maken in je leven of in je job.

. Je hebt het gevoel dat gebeurtenissen uit bv. je kindertijd nog altijd onverwerkt zijn.

. Je hebt het gevoel constant bang te zijn voor alles en iedereen maar weet niet goed waarom.

. Je wil bepaalde (verdrongen) patronen in je gevoelens, gedachten en gedragingen kunnen herkennen.

. Je hebt bepaalde gebeurtenissen meegemaakt en wil ze vertellen, ze verwerken, ze een plaats geven, er iets uit leren, er kracht uit halen.

. Je maakt een moeilijke periode door (verlies, scheiding, ziekte, burn-out, ...).

. Je bent kind, kleinkind van oorlog, migratie, dictatuur.

. Je wil herinneringen van vroeger ophalen en delen. Je hebt nood aan vertellen over je jeugdjaren.

. Je herstelt van burn-out en wil zoeken naar nieuwe wegen.

. Je wil een nieuwe werkelijkheid creëren waarin je bestaande problemen geen of een mindere rol spelen.

. Je hebt het gevoel vast te zitten.

. Je hebt het gevoel dat je je niet kunt uitdrukken. Je hebt het gevoel dat je omgeving, je familie, je vrienden je niet begrijpen. 

. Je wil weten wat je belangrijk vindt en wat je waardevol vindt.

. Je wil zicht hebben op je behoeften, je verlangens, je dromen, je wensen en je doelen.

. Je wil weten wat je belangrijk vindt en wat je wil.

. Je maakt je zorgen over de toekomst.

. Je zit veel te piekeren en verliest daardoor heel wat energie.

. Je worstelt met je zelfbeeld.

. Je hebt het gevoel anders te zijn en je voelt je nergens thuis. Je hebt het gevoel dat anderen je als 'anders' bekijken.

. Je hebt het gevoel dat je niets waard bent, je wil je het liefst van al verstoppen.

. Je voelt je eenzaam en geïsoleerd. Je wil meer contact met anderen.

. Je hebt het gevoel dat je voortdurend overmand wordt door hevige emoties.

. Je bent zeer gevoelig voor externe prikkels. Je wil met je gevoeligheid (voor jou comfortabeler) kunnen omgaan. 

. Je wil meer zelfvertrouwen.

 

. Je wil een belangrijke gebeurtenis uit je leven vertellen. Je wil herinneringen ophalen en tastbaar maken.

. Je wil een balans opmaken van je leven.