.therapeutisch werken met foto's

 

In mijn begeleidingen laat ik je foto's verzamelen en maken om je verhaal te documenteren en de gebeurtenissen te ordenen. Ik gebruik ze om er op te reflecteren en om je onderliggende emoties, gedachten, wensen, doelen, verlangens of behoeften diepgaander te bespreken.

 

FAMILIEALBUM

 

We werken met bestaande beelden uit het familiealbum en uit het persoonlijk fotoarchief of met je eigen snapshots. We werken met beelden uit de geschiedenis van de fotografie, met postkaarten of met beelden uit films, tijdschriften en andere media. We werken met beelden uit je herinnering.

Je gaat ook zelf aan de slag met je camera of je smartphone om je verhaal te vertellen. Uitzonderlijk en op vraag, sta ik zelf achter de camera.

 

 

DE FOTO ALS BRON VAN REFLECTIE

De foto's waarmee we werken, interesseren ons niet om hun artistieke of technische kwaliteit. Ze zijn interessant omdat ze optreden daar waar de taal ons in de steek laat. Het zijn non-verbale getuigen van het emotioneel en visueel geheugen. Ze maken het mogelijk om tijdens de sessies de dialoog en de reflectie te verdiepen.

 

FOTO'S VERTELLEN VERHALEN

 

We weten niet altijd waarom we een foto hebben gemaakt, vaak gebeurt het onbewust. Ze vertellen ons wel altijd een verhaal. Vaak onverwachte verhalen. Ze zijn in staat ongewone en verrassende perspectieven te openen en dingen van onszelf te laten zien waar we ons niet onmiddellijk van bewust zijn of die we niet onmiddellijk zien of gezien hebben. Beeldspraak speelt hier een belangrijke rol in. 

 

Foto's leggen makkelijk de onderliggende emoties en gedachten bloot. Je kan er met een afstand naar kijken en je het gefotografeerde eigen maken. Zo kom je mogelijk tot een ander verhaal, een van aanvaarding en verwerking, en een nieuw inzicht en word je in staat geacht zelf keuzes te maken.

 

 

TOEKOMST VERBEELDEN

 

De fotografie helpt om de toekomst te verbeelden en doelen te formuleren. Want een nieuw verhaal begint altijd bij de voorstelling ervan. Dat is een belangrijke katalysator voor de verandering.

 

 

DOCUMENT

 

De foto's die in het traject worden verzameld en gemaakt hebben een documentaire waarde. Ze hebben de kracht om vluchtige en tijdelijke momenten vast te leggen en te vereeuwigen. Het zijn fragmenten uit het persoonlijk leven en de wereld waarin wordt geleefd. Het zijn tastbare en zichtbare sporen van het verleden. Ze zijn het bewijs dat iets bestaat of bestaan heeft of dat iets gebeurd is. 

 

De foto's die je aanbrengt of die je maakt en waarmee we tijdens de sessies werken, zijn niet bedoeld om getoond of tentoongesteld te worden. Ze zijn en blijven je eigendom en worden in vertrouwen behandeld.

"I wanted to tell my story, explain my constant sadness, my awkward, inadequate behavior. Inhibited and inarticulate, I found a way through photographs, to express long-stored inner turmoil… Creating self-images became therapy".

 ― Lisa Kanemoto

Doos-6.JPG

“To photograph is to appropriate the thing photographed.” 
― Susan Sontag, On Photography

"L’important, c’est que la photo possède une force constative, et que le constatif de la photographie porte, non sur l’objet, mais sur le temps. Dans la photographie, le pouvoir d’authentification prime le pouvoir de représentation".

― Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie

home / visual storytelling / werken met foto's